Кредити стали невід’ємною складовою сучасного життя, але відношення до них в різних державах може значно відрізнятись. Нижче детально розглянемо, які особливості встановились у підходах до позик у Сполучених Штатах, Великобританії, Швеції, Литві та інших державах, і як вони співвідносяться зі ставленням українців до таких фінансових послуг.

Світова психологія кредитування

США

У Сполучених Штатах Америки позики мають дуже тривалу історію. Ця культура позичання коштів для різних потреб закладена у самому їх суспільстві. Американці часто беруть кредити для купівлі авто, нерухомості, оплати освітніх послуг, а також для підтримки побутових витрат. Психологія відіграє важливу роль – бажання мати гроші «тут і зараз» підштовхує людей до використання доступних кредитів.

Австралія

В цій країні кредити також відіграють значну роль в фінансовому житті суспільства. Історично їх використовують для купівлі житла, автівок та великих придбань. Жителі Австралії є дисциплінованими користувачами позик, і психологія щодо боргів визначається бажанням забезпечити собі стабільне фінансове становище і спроможність віддати кредит своєчасно.

Великобританія

У Великобританії дуже подібна культура позик. Чимало британців користуються кредитними коштами для схожих цілей. Проте в цій державі домінує обережніший підхід до кредитів порівняно зі Сполученими Штатами Америки. З точки зору психології, багато жителів Великобританії розглядають заборгованість як зобов'язання, тож вони намагаються бути обережнішими в плануванні власних фінансів.

Ісландія

Натомість Ісландія є прикладом держави, де позики тривалий час були менш популярними серед населення. Однак після фінансової нестабільності в 2008-му році кредитна система цієї держави зазнала значних змін і користування кредитами стало більш активним, але досить обережним. Психологія громадян Ісландії тепер більшою мірою зорієнтована на фінансову обережність та відповідальний підхід.

Швеція

У Швеції люди також часто користуються кредитами, але це пов'язано із загальносуспільними тенденціями до фінансової організованості та відповідального використання коштів. Шведи зазвичай беруть довгострокові кредити для купівлі житла. Психологія у них більш консервативна – позичальники ставляться до заборгованості як до важливого зобов'язання.

Литва

Литва – це приклад країни, де позики відіграють суттєву роль в державній економіці. Литовці часто використовують кредити для різних потреб, в тому числі для купівлі товарів і послуг, оплати навчання і придбання нерухомості. В цій державі психологія більшою мірою скерована на досягнення якнайбільшого комфорту в своєму житті.

Німеччина

У Німеччині, хоч кредити загалом також є досить популярними, присутня висока обережність у ставленні до них. Німці сприймають заборгованість як серйозне зобов'язання і намагаються зберегти свою фінансову стабільність. Зазвичай вони беруть позики для інвестицій, придбання автівки чи нерухомості.

Польща

Серед поляків позики набули популярності лише в останні десятиліття. Особливо це стосується молодих людей, які активно використовують їх для відкриття бізнесу та купівлі житла. У Польщі психологія позичальників відповідає загальним трендам в розвитку держави. Більшість людей сприймають кредити як ефективні інструменти для досягнення власних цілей. До речі, українці можуть отримати мікрокредит в Польщі.

Іспанія

Іспанія – країна з дуже багатою історією та культурною спадщиною. Тут брати кредити дуже активно почали в останні десятиліття. Мешканці Іспанії можуть використовувати позики для купівлі нерухомого майна, автівок та для подорожей. Причому психологія іспанців є близькою до бажання забезпечити собі комфорт та почуття безпеки.

Південна Корея

Південна Корея – це приклад держави, де користування кредитами є поширеним явищем. Відсоток позик населення становить суттєву частину економіки. Психологічно мешканці Кореї сприймають кредити як спосіб досягнення вищого статусу та покращення комфорту життя.

Туреччина

В Туреччині, так само як і в Південній Кореї, користування кредитами вважається загальною тенденцією. Турки часто використовують позики для придбання різноманітних товарів, отримання послуг, а також для купівлі нерухомого майна. Психологія турків в цьому аспекті також базується на намаганні забезпечити собі максимальний комфорт і просування у суспільстві.

Китай

Китай – це одна із найбільш прогресуючих економік серед усіх держав світу, і користування позиками тут також має тенденцію до зростання. У цій країні користування мобільними платежами та онлайн-позиками набуває все більшої популярності. Чимало китайців користуються ними для фінансування різноманітних потреб. Психологія мешканців Китаю скерована на матеріальний успіх та життєвий комфорт.

В'єтнам

В'єтнам – це держава з швидким розвитком та зростаючою економікою. Серед в'єтнамців прослідковується тенденція використання кредитів з метою покупки авто, товарів і підтримки малого бізнесу. Психологія мешканців цієї країни може бути скерована на підвищення життєвого рівня і матеріального благополуччя.

Порівняння з ситуацією в українському суспільстві

Якщо порівнювати з вищезгаданими державами, Україна знаходиться на перехресті різних підходів до користування позиками. Чимало українців виявляють зацікавлення кредитами для купівлі різноманітних товарів і послуг, однак також присутня деяка обережність і побоювання перед заборгованістю. Останнім часом українці все частіше користуються мікрокредитами, тільки в 2023 році було оформлено більше 6 мільйонів позик. Психологія позичальників в Україні скерована на досягнення якнайбільш комфортного життя.

Таким чином, у психології позик сучасного світу ми спостерігаємо різноманітність, яка визначається як культурним, історичним, так і соціальним фактором в кожній державі. Важливе значення має обізнаність споживачів стосовно фінансових аспектів кредитів та старанне планування перед їхнім використанням, аби гарантувати фінансову стабільність та відповідальність у сплаті заборгованості.